www.nazaretankiostrzeszow.pl


Idź do treści

Menu główne:


Informacje ogólne

Renowacja

REMONT KLASZTORU W OSTRZESZOWIEW lipcu 2010 r. rozpoczęłyśmy gruntowny remont jednego z ważniejszych zabytków sakralnych południowej Wielkopolski: Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Szlachta Ziemi Ostrzeszowskiej na zjeździe w 1629 roku zdecydowała o założeniu w Ostrzeszowie klasztoru dla bernardynów. Tak więc, założenie klasztorne ufundowało okoliczne ziemiaństwo, a bernardyni zostali jego właścicielami. W roku 1638 był już gotów drewniany klasztor. W pierwszej połowie XIX wieku rząd pruski ogólną kasatą zakonów zamknął klasztor.
Po odzyskaniu niepodległości w roku 1920, nie będąc w stanie reaktywować placówki, poprzedni dysponenci zrezygnowali z niej. Dopiero przejęcie obiektu przez siostry nazaretanki w 1933 r. dało szansę na jego ponowny rozkwit. Siostry rozpoczęły w Ostrzeszowie działalność wychowawczo-opiekuńczą i zajęły się gromadzeniem środków na odbudowę zdewastowanego zespołu klasztornego.
Prace te przerwał wybuch II wojny światowej. Do zamieszkania klasztor udało się siostrom przygotować dopiero po zakończeniu wojny.


Obecnie, stan XVIII-wiecznego barokowego kościoła i klasztoru w Ostrzeszowie wymaga jak najszybszej całościowej rewaloryzacji. W czasie przeprowadzania remontów ujawnił się pełny stan zachowania obiektu, który znacznie podniósł przewidywane koszty remontowe.
Dzięki funduszom z Unii Europejskiej (3 558 557,10 zł) udało się zakończyć I etap prac: wymiana dachu, instalacji grzewczej i oświetlenie w kościele oraz część klasztoru, która - od 17 czerwca 2012 r. - jest dostępna dla ogółu zwiedzających.
Przed nami kolejne wyzwania remontowe: remont elewacji i renowacja zabytkowej polichromii.

Od czerwca 2013 roku ruszył stopniowy remont elewacji i renowacji polichromii znajdującej sie na chórku za ołtarzem.

Zwracamy się z prośbą o pomoc w realizacji tego dzieła, poprzez Wasza modlitwę w tej intencji a także wsparcie materialne. Z naszej strony obiecujemy pamięć w codziennych modlitwach i Mszy św. w Pierwszy Piątek miesiąca.

Ofiary można składać na konto bankowe, którego numer znajduje sie poniżej.

Wszystkim ofiarodawca z serca dziękujemy. Za wszelkie okazane nam dobro nich Pan Jezus obsypie swoimi łaskami.


Siostry Nazaretanki

Nasze dane:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
ul. Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów
tel. (62) 732 34 12; fax. (62) 732 34 11
e-mail: nazaretankiostrzeszow@gmail.com

Numer konta:

Fundacja Zabytkom Na Ratunek "NAZARET"
23 1090 1173 0000 0001 1727 4301
Bank Zachodni WBK S.A O/I w Ostrzeszowie
z dopiskiem "remont klasztoru"

lub nr konta dolarowego:

Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
74 1240 1109 1787 0010 0908 0411
Bank Pekao S.A Oddział Warszawa
nr SWIFT banku PKOPPLPW
z dopiskiem "remont klasztoru"


Start | O nas | Historia | Aktualności | Inicjatywy | Renowacja | Źródła finansowania projektów | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego