www.nazaretankiostrzeszow.pl


Idź do treści

Menu główne:


Regulamin

Inicjatywy > Konkurs


wraz
z Siostrami Nazaretankami w Ostrzeszowie


pod Patronatem:
Biskupa Seniora Jego Ekscelencji Teofila Wilskiego,
Starosty Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego,
Burmistrza Ostrzeszowa Mariusza Witka

oraz
Ostrzeszowskiego Centrum Kultury

ogłaszają

konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci i młodzieży

pt. "KLASZTOR NA GÓRCE"


Informacje wstępne

Siostry Nazaretanki przybyły do Ostrzeszowa w 1933 roku. Od tego czasu obecność sióstr mocno wpisała się w historię miasta, o czym świadczą m.in. zdjęcia przechowywane w muzeum przyklasztornym. W Ostrzeszowie żyło i mieszkało wiele sióstr, które swoją pracą i modlitwą przyczyniły się do kształtowania oblicza kulturalnego i religijnego miasta. Przebywały tutaj m.in. dwie błogosławione siostry nazaretanki: s. Gwidona (H. Cierpka) i s. Kanizja (E. Mackiewicz), które później w 1943 roku w Nowogródku, oddały swoje życie za ojców rodzin.
Pobernardyński Zespół Klasztorny w Ostrzeszowie, potocznie nazywany "Klasztorkiem na górce", mocno wrósł nie tylko w krajobraz miasta, ale i w serca jego mieszkańców. Przeszło trzystuletnia historia "Klasztorku na górce", bez wątpienia stanowi dziedzictwo nie tylko Ziemi Ostrzeszowskiej, ale Południowej Wielkopolski i naszej Ojczyzny, czego wyrazem jest m.in. niezwykle żywe zainteresowanie nowo otwartym muzeum przyklasztornym, które od czerwca 2012 roku odwiedziło około 4000 osób z całej Polski i z zagranicy (m. in. z Niemiec, Czech, Belgii, Francji, Rosji, Białorusi).


Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o ostrzeszowskim Klasztorku, będące jednocześnie wyrazem troski o zachowanie dziedzictwa kulturowego, właściwego postrzegania miejsc związanych z kultem religijnym oraz pragnienie podnoszenia wrażliwości na obecność sakralnych wartości we współczesnym świecie. Ponadto pragniemy oddziaływać na rozwój wyobraźni i twórczych umiejętności dzieci i młodzieży oraz przyczyniać się do prezentacji i popularyzacji twórczości młodego pokolenia.

Konkurs plastyczny i fotograficzny

I. Założenia regulaminowe
1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży:
a) plastyczny dla uczniów ze szkół podstawowych: I kategoria wiekowa:
klasy I-III
II kategoria wiekowa:
klasy IV-VI
b) fotograficzny: I kategoria wiekowa:
uczniowie gimnazjum
II kategoria wiekowa:
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

2. Na konkurs należy nadsyłać:
a)
prace plastyczne wykonane techniką dowolną o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A3,
b)
prace fotograficzne: w technice czarno-białej o formacie 21 x 30 cm lub
w technice barwnej
o formacie 13 x 18 cm,

3. Jury biorąc pod uwagę walory tematyczne, oprócz poziomu artystycznego prac, oceniać będzie pomysłowość i oryginalne ujęcie tematu. W ocenie będzie brana pod uwagę także estetyka, staranność i samodzielność wykonania.
4. Prace powinny być opisane w sposób trwały na ich odwrocie.

5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane na wystawie zorganizowanej w OCK w Ostrzeszowie, a następnie w "Klasztorze na górce".

II. Założenia organizacyjne
1. Prace należy przesyłać
do dnia 30.04.2013 r. na adres:
Fundacja Zabytkom Na Ratunek "NAZARET"
ul. Leśna 5
63-500 Ostrzeszów
z dopiskiem
"Konkurs", a także z załączeniem następujących danych Autora: imię, nazwisko, adres, telefon, ewentualnie e-mail; nazwę i adres szkoły, którą reprezentuje Autor, klasę oraz imię i nazwisko Opiekuna.

2. Oceny prac dokona powołane Jury, przydzielając w każdej kategorii wiekowej konkursu plastycznego i fotograficznego: trzy pierwsze miejsca i ewentualne wyróżnienia.

3. Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy nastąpi
19.05.2013 r. w OCK w Ostrzeszowie

4. Wszelkich informacji o konkursie udziela s. Edyta Pietrzak. Informacje o konkursie można znaleźć także na stronach internetowych: http://www.nazaretankiostrzeszow.pl/, http://www.ock.ostrzeszow.pl

5. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i pozostają własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikacji i eksponowania oraz sprzedaży na aukcji.

Uwagi końcowe

Zainteresowanych konkursem Siostry Nazaretanki zapraszają także do odwiedzenia "Klasztorku na górce", co może stanowić dobrą okazję dla inspiracji i nowych pomysłów przy tworzeniu prac konkursowych. Proponujemy zwiedzenie krypt, muzeum przyklasztornego oraz kościoła.

Godziny zwiedzania:
WTORKI i CZWARTKI wejście w godz. 13:00, 14:00 i 15:00, NIEDZIELE wejście w godz. 14:00 i 15:00. W innych terminach, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu pod numerem: 604 110 472.

Start | O nas | Historia | Aktualności | Inicjatywy | Renowacja | Źródła finansowania projektów | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego