www.nazaretankiostrzeszow.pl


Idź do treści

Menu główne:


Podziękowania

Inicjatywy > Fundacja "Nazaret"


„Klasztor potrzebuje miasta, a miasto klasztoru” - pod takim wymownym tytułem ukazał się artykuł w „Czasie Ostrzeszowskim”, informujący o przebiegu prac remontowych w klasztorze sióstr nazaretanek w Ostrzeszowie. Istotnie, XVIII-wieczny zabytek może stać się „perłą ” miasta, która przyciągać będzie turystów nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Już teraz pomimo trwających remontów, organizowane koncerty gromadzą licznych miłośników muzyki, a warsztaty edukacyjne są zachętą dla dzieci i młodzieży przybywających do Ostrzeszowa w zorganizowanych grupach, by brać udział w zajęciach. Niestety, warsztaty odbywają się w klasztornej jadalni. Jest to jedyne miejsce, które tymczasowo można na ten cel udostępnić.
Coraz bardziej widzimy konieczność jak najszybszego zakończenia prac remontowych, aby móc udostępnić obiekt dla potrzeb kultury i turystyki. Niestety, ciągle napotykamy na przeszkody, które łączą się z koniecznością poniesienia dodatkowych nakładów finansowych, jak to było w przypadku niespodziewanego odkrycia fresków na korytarzach klasztornych i w kościele. W takich trudnych momentach potrzebne jest wsparcie z zewnątrz, finansowe, ale nie tylko. Aby umożliwić wszystkim miłośnikom zabytków włączenie się w renowację zabytkowego obiektu, powołana została „Fundacja Zabytkom na ratunek „NAZARET”. Zapraszamy wszystkich, do odwiedzenia naszej strony internetowej
, gdzie w odpowiedniej zakładce umieszczone są wszystkie informacje o Fundacji.
Oprócz wsparcia ludzi dobrej woli cenne jest również zrozumienie okazane przez tych, którzy współtworzą społeczność naszego miasta. W tym kontekście znajduje uzasadnienie sformułowanie: „klasztor potrzebuje miasta”.
Pragnę w tym miejscu w imieniu Domu Zakonnego, ale także całego Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu złożyć na ręce Władz Powiatu oraz Miasta i Gminy serdeczne podziękowanie za towarzyszenie nam na różny sposób w podejmowaniu wyzwań chwili. W sposób szczególny dziękujemy Miastu i Gminie Ostrzeszów za wsparcie finansowe w postaci udzielonej nam dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Jesteśmy pełne nadziei, że Władze Miasta i Powiatu nadal będą nas wspomagać w trosce o ten zabytkowy obiekt stanowiący perłę Ziemi Ostrzeszowskiej.

s. Teofania Migowska - Przełożona DomuStart | O nas | Historia | Aktualności | Inicjatywy | Renowacja | Źródła finansowania projektów | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego