www.nazaretankiostrzeszow.pl


Idź do treści

Menu główne:


Warsztaty

Inicjatywy > Warsztaty edukacyjne

Fundacja Zabytkom Na Ratunek "NAZARET"
i Siostry Nazaretanki z Ostrzeszowa zapraszają
na


WARSZTATY EDUKACYJNE
prowadzone na terenie Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornegoprzy
ul. Leśnej 5.


W minionym roku szkolnym 2012/2013 w lekcjach prowadzonych w klasztorze
wzięło udział 665 uczniów z blisko z 30 szkół.


Proponujemy zajęcia z:

- religii,

- historii,
- j. polskiego,
- plastyki,
- wiedzy o kulturze ...

Ostrzeszowski klasztor jest jednym z najcenniejszych zabytków znajdujących się na terenie miasta. Jego powstanie datuje się na XVII - XVIII w. We wnętrzu kościoła i w przylegającym do niego klasztorze zachowały się liczne malowidła naścienne przedstawiające sceny ewangeliczne, chóry anielskie, postacie wielu świętych. Freski powstały ok. 1740 roku. Cały obiekt jest zbudowany w stylu późnego baroku. Wiele elementów z wystroju kościoła zachowało się do naszych czasów: układ ołtarzy, niektóre obrazy, ambona, konfesjonały, i inne. W podziemiach naszego kościoła znajdują się również krypty, w których chowano doczesne szczątki ojców bernardynów oraz fundatorów Zespołu Klasztornego.

Tematyka prowadzonych zajęć dotyczy m.in.:

  • historii zakonów,
  • życia codziennego pierwszych zakonników,
  • dziejów ostrzeszowskiego klasztoru
  • stylu barokowego.

Proponowane zajęcia obejmują wiadomości z zakresu takich przedmiotów jak: historia, plastyka, język polski, wiedza o kulturze W zdobyciu i poszerzeniu wiedzy w wyżej wymienionych obszarach bez wątpienia sprzyja możliwość zwiedzenia naszego Zespołu Klasztornego, w tym krypt grobowych, muzeum przyklasztornego i kościoła. Warsztaty prowadzimy z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Nauczyciele religii mogą na lekcji w klasztorze zrealizować szereg celów zakładanych w programie nauczania tego przedmiotu. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w taki sposób, by były jak najbardziej atrakcyjne. Przewidziałyśmy w ich trakcie różnego rodzaju stymulacje mające zachęcić uczniów do zaangażowania. Dla aktywnych uczestników przewidziane są pamiątkowe gadżety.

Terminy, tematyka oraz sposób prowadzenia zajęć warsztatowych są do uzgodnienia. Zajęcia mogą być prowadzone przez nauczycieli, jak również przez Siostry do tego przygotowane.Serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność!
Osoby zainteresowane lekcjami w klasztorze prosimy o kontakt z s. Edytą Pietrzak.
Można to uczynić drogą mailową: nazaretankiostrzeszow@gmail.com,
telefoniczną: (62) 732 34 12 lub 797 907 977
Fundacja Zabytkom Na Ratunek "Nazaret", ul. Leśna 5, 63-500 Ostrzeszów, tel. (62) 732-34-12

Start | O nas | Historia | Aktualności | Inicjatywy | Renowacja | Źródła finansowania projektów | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego