www.nazaretankiostrzeszow.pl


Idź do treści

Menu główne:


Koncert 44

Inicjatywy > Koncerty "Perły w koronie"

Serdecznie zapraszamy na 44 koncert z cyklu "Perły w koronie"
w szacie którego:

"Muzyka Jana Sebastiana Bacha".

Organową perłę muzyczną odsłoni dla Państwa niemiecki organista-
Pan Jurgen Opfermann z Blankenburga.

Koncert odbędzie się w sobotę, 11 października 2014 roku o godz.18:00,
w kościele Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej 5 w Ostrzeszowie.

Raz jeszcze serdecznie zapraszamy.
Wstęp oczywiście wolny!


Pan Opfermann zagra na organach, znajdujących się w naszym przyklasztornym kościele pw.św. Michała Archanioła.

Zakup organów był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu pn. "Rewaloryzacja Pobernardyńskiego Zespołu Klasztornego w Ostrzeszowie. Etap I.", dokładnie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Priorytet VI: Turystyka i Środowisko Kulturowe. Działanie 6.2.: Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Schemat I: Projekty Inwestycyjne.

Start | O nas | Historia | Aktualności | Inicjatywy | Renowacja | Źródła finansowania projektów | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego